Updated website and some love for the new year! / uppdaterad hemsida och lite kärlek inför det nya året!

I paint paintings from over 1,2 meters in width to only 25 cm and this isn’t easy to understand on a website with photos all of the same size. Therefore, to give the reader a better understanding of scale we have updated the website to show photographs in different sizes depending on the size of the painting. For best results check it out on a laptop or tablet. Also, with 2016 soon upon us I would like to wish you alla a happy new year, with one of my latest paintings; Love? Take care!

Jag målar tavlor av mycket varierande storlek, som standard mellan 25 till 120 cm breda. Det har därför varit svårt att, som läsare, förstå tavlornas faktiska storlek när alla foton, här på hemsidan, har varit lika stora. Därför har vi gjort lite justeringar på hemsidan för att göra den mer lättnavigerad och ge läsaren en bättre förståelse av tavlornas storlek. För bästa resultat använd dator eller surfplatta! Vi börjar också närma oss nyår och med det vill jag önska er ett riktigt gott nytt år! Detta gör jag självklart med en ny tavla för a sprida lite Kärlek? Ta hand om er!