Guardian angel / Änglavakt – a new commission / en ny beställning

In the series of paintings which I started with the painting Mourning Cloak (Sorgmantel) I have now added a new painting Guardian Angel (Änglavakt). The painting is a commission from a family looking to portray their daughters in a non-traditional manner. What better way to portray sibling love than for them to be surrounded by butterflies while in a subtle but warming embrace.

Jag har nu färdigställt ytterligare en tavla i serien med tavlor som jag påbörjade med tavlan Sorgmantel. Den senaste tavlan, Änglavakt, är en beställning från en familj som önskade porträttera sina döttrar utan att för den delen följa den mer traditionella typen av porträtt. Den försiktiga men värmande kramen visar barnens starka syskonkärlek samtidigt som pilfinken och fjärilarna ramar in stunden.

Änglavakt