Barriärer, orättvisor och förluster – en ny serie tavlor / Barriers, injustice and deprevation – a new series of paintings

(english text below) Människan skapar regelbundet orättvisor i den värld vi lever i, man skapar barriärer, man tar bort rättigheter och möjligheter och tvingar individen att kämpa för att ge sig själv och sina närmsta ett bättre liv eller bara föda för dagen. Vi ser detta upprepa sig i världshistorien och vi ser det idag. Detta är ett jätte svårt och känsligt ämne att förmedla. Jag har dock försökt att påbörja en serie av tavlor som visar just barriärer, orättvisor och förluster, men i kontexten av den vardagliga naturen vi ser omkring oss. Att nässelfjärilen inte kan hitta en blommande nässla för att eltråden har bränt stjälken eller att tistelfjärilen inte kommer åt tistelns lila blommor pga tagtråden som slingrar sig runt växten är för mig subtila meddelande om barriärer, orättvisor och individens förlust. För mig är det de små sakerna i vardagen som förmedlar det stora i världen…

Human kind regularly creates injustice in the world we live in, barriers are built, the rights of the individual are taken away and people are forced to fight for a better life. We can see this repeated in history and we see it happening today. This is a very difficult and sensitive subject and I find it difficult to portray. However, I have started a series of paintings with this theme, but set in the context of every day Swedish nature. The Nettle butterfly (note: this is a direct translation see below) cant find a flowering nettle because the electric fence has burnt the stem, and the Thistle butterfly cant reach the flowering Thistle because of the barbed wire, for me these are subtle messages showing barriers, injustice and the individuals losses. For me its the every day small things that communicates the bigger picture…

påbörjad serie om barriärer och orättvisorTrue translation of butterfly names:

Tistelfjäril (direct translation: Thistle butterfly) – Painted Lady (Vanessa cardui)

Nässelfjäril (direct translation: Nettle butterfly) – Small tortoiseshell (Aglais urticae L.)